Khi lửa cháy trong linh hồn con người, không ...

Khi lửa cháy trong linh hồn con người, không điều gì là không thể.

Khi lửa cháy trong linh hồn con người, không điều gì là không thể.
-
Man is so made that when anything fires his soul, impossibilities vanish.

La Fontaine

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồný chí

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/7/1621
Ngày mất: 13/4/1695
© 2012 Danh ngôn cuộc sống