Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi lòng người đã hiểu đạo thì đạo ...


Khi lòng người đã hiểu đạo thì đạo mới hành; đạo có hành thì người ta mới giữ theo đạo và ngăn ngừa những gì trái đạo.
-
Tâm tri đạo, nhiên hậu khả đạo; khả đạo nhiên hậu năng thủ đạo dĩ cấm phi đạo.

Tuân Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đạo đức

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 313 AC
Ngày mất: 238 AC

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống