Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi không có hy vọng, bổn phận của chúng ta ...


Khi không có hy vọng, bổn phận của chúng ta là sáng tạo ra nó.
-
Where there is no hope, it is incumbent on us to invent it.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn.

Trang Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống