Khi không có hy vọng, bổn phận của chúng ta ...


Khi không có hy vọng, bổn phận của chúng ta là sáng tạo ra nó.
-
Where there is no hope, it is incumbent on us to invent it.

Albert Camus

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
© 2012 Danh ngôn cuộc sống