Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi kẻ kém đạo đức ở ngôi cao, dân chúng ...


Khi kẻ kém đạo đức ở ngôi cao, dân chúng rên than.

Ngạn ngữ Nga

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống