Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang ...


Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người.
-
Whenever books are burned, men also in the end are burned.

Heinrich Heine

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 13/12/1797
Ngày mất: 17/2/1856
© 2012 Danh ngôn cuộc sống