Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi hiện thực không phù hợp với lý luận, ...


Khi hiện thực không phù hợp với lý luận, hãy ném lý luận đi.
-
When the fact doesn't meet the theory then let go the theory.

Agatha Christie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quan điểm

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976
© 2012 Danh ngôn cuộc sống