Khi hiện thực không phù hợp với lý luận, ...


Khi hiện thực không phù hợp với lý luận, hãy ném lý luận đi.
-
When the fact doesn't meet the theory then let go the theory.

Agatha Christie

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quan điểm

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976
© 2012 Danh ngôn cuộc sống