Khi được giúp đỡ, hãy ghi nhớ; khi giúp ...


Khi được giúp đỡ, hãy ghi nhớ; khi giúp đỡ, hãy quên đi.
-
When befriended, remember it; when you befriend, forget it.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giúp đỡ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống