Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để ...

Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy

Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
-
When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống