Khi con người từ bỏ quyền tư duy, cái bóng ...


Khi con người từ bỏ quyền tư duy, cái bóng cuối cùng của tự do biến mất khỏi chân trời.
-
When men yield up the privilege of thinking, the last shadow of liberty quits the horizon.

Thomas Paine

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự dotư duy

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 29/1/1737
Ngày mất: 8/6/1809
© 2012 Danh ngôn cuộc sống