Khi chị em ta vai kề vai, ai có thể chống ...


Khi chị em ta vai kề vai, ai có thể chống lại chúng ta?
-
When sisters stand shoulder to shoulder, who stands a chance against us?

Pam Brown

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữ

Tiểu sử

Quốc gia: Úc
Nghề nghiệp: Nhà thơ
© 2012 Danh ngôn cuộc sống