Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi chị em ta vai kề vai, ai có thể chống ...


Khi chị em ta vai kề vai, ai có thể chống lại chúng ta?
-
When sisters stand shoulder to shoulder, who stands a chance against us?

Pam Brown

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữ

Tiểu sử

Quốc gia: Úc
Nghề nghiệp: Nhà thơ

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cho nhiều hơn nhận thì sẽ được nhận nhiều hơn cho.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống