Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi cái đầu nghĩ, cái lưỡi được ...


Khi cái đầu nghĩ, cái lưỡi được nghỉ.

Ngạn ngữ Nga

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nóisuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống