Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi bị trừng phạt thì người tốt trở lên ...


Khi bị trừng phạt thì người tốt trở lên tốt hơn, người xấu trở nên xấu hơn.

Ngạn ngữ Italia

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống