Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày ...

Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày nào cũng là ngày lễ.

Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày nào cũng là ngày lễ.
-
When you like your work every day is a holiday.

Frank Tyger

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống