Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi bạn yêu ai đó thật lòng thì bạn sẽ ...


Khi bạn yêu ai đó thật lòng thì bạn sẽ nhận được một người bạn đời hoặc một bài học để đời.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêuhài hước

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống