Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao ...


Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.
-
When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child.

Sophia Loren

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đìnhmẹ

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Nữ diễn viên
Ngày sinh: 20/9/1934

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống