Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi bạn không còn cống hiến nữa, bạn bắt ...


Khi bạn không còn cống hiến nữa, bạn bắt đầu chết dần.
-
When you cease to make a contribution, you begin to die.

Eleanor Roosevelt

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lao động

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Đệ nhất phu nhân
Ngày sinh: 11/10/1884
Ngày mất: 7/11/1962

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống