Khen người đàn ông khôn sau lưng họ, khen ...


Khen người đàn ông khôn sau lưng họ, khen người đàn bà đẹp trước mặt họ.

Ngạn ngữ Pháp

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống