Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khen đúng mức khó hơn là đổ ...


Khen đúng mức khó hơn là đổ lỗi.
-
It is more difficult to praise rightly than to blame.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khen thưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống