Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khác biệt là một trong những điều đẹp ...


Khác biệt là một trong những điều đẹp nhất trên trái đất.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khác biệt

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Dù số phận mang tới điều gì, đừng sợ hãi hành động.

A. A. Milne

© 2012 Danh ngôn cuộc sống