Khả năng quấy rầy kẻ khác của con người ...


Khả năng quấy rầy kẻ khác của con người dường như lớn hơn rất nhiều bất kỳ loài động vật nào khác.
-
The capacity of human beings to bore one another seems to be vastly greater than that of any other animal.

Henry Louis Mencken

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 12/9/1880
Ngày mất: 29/1/1956
© 2012 Danh ngôn cuộc sống