Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Kẻ yếu bị dồn vào góc nguy hiểm hơn kẻ ...


Kẻ yếu bị dồn vào góc nguy hiểm hơn kẻ mạnh.
-
A weak man in a corner is more dangerous than a strong man.

Agatha Christie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sức mạnhnguy hiểm

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Biết đủ trong cái đủ của mình thì luôn luôn đủ.

Lão Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống