Kẻ yếu bị dồn vào góc nguy hiểm hơn kẻ ...


Kẻ yếu bị dồn vào góc nguy hiểm hơn kẻ mạnh.
-
A weak man in a corner is more dangerous than a strong man.

Agatha Christie

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sức mạnhnguy hiểm

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976
© 2012 Danh ngôn cuộc sống