Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Kẻ phạm vào tội lỗi là con người; đau ...


Kẻ phạm vào tội lỗi là con người; đau buồn vì nó là thánh nhân; kiêu hãnh về nó là ác quỷ.
-
He that falls into sin is a man; that grieves at it, is a saint; that boasteth of it, is a devil.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tội lỗi

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống