Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Kẻ ngu dốt có học ngu dốt hơn người vô ...


Kẻ ngu dốt có học ngu dốt hơn người vô học nhiều.
-
A learned blockhead is a greater blockhead than an ignorant one.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ngu dốt

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống