Kẻ ngu dốt cho là mình thông thái, nhưng ...


Kẻ ngu dốt cho là mình thông thái, nhưng người thông thái thì biết mình là ngu dốt.
-
A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.

William Shakespeare

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ngu dốtthông minh

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 26/4/1564
Ngày mất: 23/4/1616
© 2012 Danh ngôn cuộc sống