Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Kẻ nào chưa từng mắc phải lỗi lầm cũng ...

Kẻ nào chưa từng mắc phải lỗi lầm cũng là kẻ chưa bao giờ thử

Kẻ nào chưa từng mắc phải lỗi lầm cũng là kẻ chưa bao giờ thử làm việc gì cả.
-
A person who never made a mistake never tried anything new.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việcsai lầm

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống