Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Kẻ lười là ông anh ruột của kẻ ăn ...


Kẻ lười là ông anh ruột của kẻ ăn xin.

Ngạn ngữ Pháp

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lười biếng

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống