Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Kẻ hèn nhát gọi mình là thận trọng, ...


Kẻ hèn nhát gọi mình là thận trọng, người bủn xỉn gọi mình là tằn tiện.
-
Timidus se vocat cautum, parcum sordidus.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hèn nhát

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống