Kẻ buồn chán nhất là kẻ thấy tất cả ...


Kẻ buồn chán nhất là kẻ thấy tất cả mọi người và tất cả mọi việc đều buồn chán.
-
The biggest bore is the person who is bored by everyone and everything.

Frank Tyger

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

buồn chán

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống