Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ít người thực sự nhìn với đôi mắt của ...


Ít người thực sự nhìn với đôi mắt của mình và cảm nhận bằng trái tim mình.
-
Few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trái tim

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống