Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Im lặng là câu trả lời tốt nhất mà bạn ...


Im lặng là câu trả lời tốt nhất mà bạn có thể dành cho kẻ ba hoa.

Ngạn ngữ Nga

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

im lặng

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống