Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hương thơm của hoa lan chỉ theo hướng gió. ...


Hương thơm của hoa lan chỉ theo hướng gió. Nhưng lòng tốt của một người lan tỏa theo mọi hướng.
-
The fragrance of flowers spreads only in the direction of the wind. But the goodness of a person spreads in all directions.

Chanakya

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lòng tốt

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 370 BC
Ngày mất: 283 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống