Hương thơm của hoa lan chỉ theo hướng gió. ...


Hương thơm của hoa lan chỉ theo hướng gió. Nhưng lòng tốt của một người lan tỏa theo mọi hướng.
-
The fragrance of flowers spreads only in the direction of the wind. But the goodness of a person spreads in all directions.

Chanakya

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lòng tốt

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 370 BC
Ngày mất: 283 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống