Hứa hẹn, hứa hẹn thật nhiều, đó là linh ...


Hứa hẹn, hứa hẹn thật nhiều, đó là linh hồn của quảng cáo.
-
Promise, large promise, is the soul of an advertisement.

Samuel Johnson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống