Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hư cấu buộc phải bám vào những khả năng. ...


Hư cấu buộc phải bám vào những khả năng. Sự thật thì không.
-
Fiction is obliged to stick to possibilities. Truth isn't.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thậtkhả năng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống