Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hôn nhân; đại dương sâu thẳm mà chưa ai ...


Hôn nhân; đại dương sâu thẳm mà chưa ai phát minh ra la bàn.
-
Matrimony; the high sea for which no compass has yet been invented.

Heinrich Heine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hôn nhân

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 13/12/1797
Ngày mất: 17/2/1856

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống