Hôn nhân; đại dương sâu thẳm mà chưa ai ...


Hôn nhân; đại dương sâu thẳm mà chưa ai phát minh ra la bàn.
-
Matrimony; the high sea for which no compass has yet been invented.

Heinrich Heine

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hôn nhân

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 13/12/1797
Ngày mất: 17/2/1856
© 2012 Danh ngôn cuộc sống