Hôm qua đã kết thúc đêm qua. Hôm nay là ...


Hôm qua đã kết thúc đêm qua. Hôm nay là một ngày hoàn toàn mới.
-
Yesterday ended last night. Today is a brand-new day.

Zig Ziglar

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hiện tại

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/11/1926
Ngày mất: 28/11/2012
© 2012 Danh ngôn cuộc sống