Hôm nay là ngày của bạn! Ngọn núi của ...


Hôm nay là ngày của bạn! Ngọn núi của bạn đang chờ. Vì vậy... hãy lên đường.
-
Today is your day! Your mountain is wating. So... get on your way.

Dr Seuss

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành động

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 2/3/1904
Ngày mất: 24/9/1991
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.

Dr Seuss

© 2012 Danh ngôn cuộc sống