Hôm nay là ngày của bạn! Ngọn núi của ...


Hôm nay là ngày của bạn! Ngọn núi của bạn đang chờ. Vì vậy... hãy lên đường.
-
Today is your day! Your mountain is wating. So... get on your way.

Dr Seuss

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành động

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 2/3/1904
Ngày mất: 24/9/1991
© 2012 Danh ngôn cuộc sống