Hỡi ôi! Tình yêu của đàn bà ai cũng biết ...

Hỡi ôi! Tình yêu của đàn bà ai cũng biết là vừa dễ thương vừa

Hỡi ôi! Tình yêu của đàn bà ai cũng biết là vừa dễ thương vừa đáng sợ.
-
Alas! The love of women, it is known, to be lovely and a fearful thing.

Lord Byron

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 22/1/1788
Ngày mất: 19/4/1824
© 2012 Danh ngôn cuộc sống