Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hỡi ôi! Tình yêu của đàn bà ai cũng biết ...

Hỡi ôi! Tình yêu của đàn bà ai cũng biết là vừa dễ thương vừa

Hỡi ôi! Tình yêu của đàn bà ai cũng biết là vừa dễ thương vừa đáng sợ.
-
Alas! The love of women, it is known, to be lovely and a fearful thing.

Lord Byron

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 22/1/1788
Ngày mất: 19/4/1824

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống