Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hồi kết của trí tuệ là mơ đủ cao để ...


Hồi kết của trí tuệ là mơ đủ cao để đánh mất giấc mơ khi đang theo đuổi nó.
-
The end of wisdom is to dream high enough to lose the dream in the seeking of it.

William Faulkner

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giấc mơtrí tuệ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 25/9/1897
Ngày mất: 6/7/1962

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống