Hồi kết của con người là hành động, và ...


Hồi kết của con người là hành động, và không phải tư duy, mặc dù tư duy thanh cao nhất.
-
The end of man is action, and not thought, though it be of the noblest.

Thomas Carlyle

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành độngtư duy

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống