Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hồi kết của con người là hành động, và ...


Hồi kết của con người là hành động, và không phải tư duy, mặc dù tư duy thanh cao nhất.
-
The end of man is action, and not thought, though it be of the noblest.

Thomas Carlyle

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành độngtư duy

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống