Hối hận, quả trứng chết người mà lạc ...


Hối hận, quả trứng chết người mà lạc thú sản sinh.
-
Remorse, the fatal egg that pleasure laid.

William Cowper

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hối hậnlạc thú

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 26/11/1731
Ngày mất: 25/4/1800
© 2012 Danh ngôn cuộc sống