Học mà không nghĩ thì mất hết, nghĩ mà ...


Học mà không nghĩ thì mất hết, nghĩ mà không học thì mỏi mệt.
-
Học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi.

Khổng Tử

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học tậpsuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống