Học hỏi khoác lên sự hấp dẫn cho thế ...


Học hỏi khoác lên sự hấp dẫn cho thế giới xung quanh ta.
-
Study lends a kind of enchantment to all our surroundings.

Balzac

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giáo dụchọc hỏi

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850
© 2012 Danh ngôn cuộc sống