Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Học, học nữa, học ...

Học, học nữa, học mãi.

Học, học nữa, học mãi.

Vladimir Ilyich Lenin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học tậphọc hỏi

Tiểu sử

Quốc gia: Liên Xô
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 30/12/1922
Ngày mất: 21/1/1924

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống