Học... học để là chính mình, và học để ...


Học... học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình.
-
Learn to... be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not.

Henri Frederic Amiel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học tậpgiáo dục

Tiểu sử

Quốc gia: Thụy Sĩ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/9/1821
Ngày mất: 11/5/1881
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Phụ nữ luôn lo lắng về những gì đàn ông quên; đàn ông luôn lo sợ về những điều phụ nữ nhớ.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống