Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Học... học để là chính mình, và học để ...


Học... học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình.
-
Learn to... be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not.

Henri Frederic Amiel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học tậpgiáo dục

Tiểu sử

Quốc gia: Thụy Sĩ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/9/1821
Ngày mất: 11/5/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống