Học... học để là chính mình, và học để ...


Học... học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình.
-
Learn to... be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not.

Henri Frederic Amiel

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học tậpgiáo dục

Tiểu sử

Quốc gia: Thụy Sĩ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/9/1821
Ngày mất: 11/5/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống