Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hoàn cảnh của người khác nhìn hay ho với ...


Hoàn cảnh của người khác nhìn hay ho với chúng ta, và chúng ta cũng như vậy với họ.
-
Aliena nobis, nostra plus aliis placent.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống