Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hòa bình quan trọng hơn công lý; và hòa bình ...


Hòa bình quan trọng hơn công lý; và hòa bình không phải được tạo ra vì công lý mà chính là công lý được tạo ra vì hòa bình.
-
Peace is more important than all justice; and peace was not made for the sake of justice, but justice for the sake of peace.

Martin Luther

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hòa bìnhcông lý

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thần học
Ngày sinh: 10/11/1483
Ngày mất: 18/2/1546

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống