Hòa bình là đức hạnh của nhân loại. ...


Hòa bình là đức hạnh của nhân loại. Chiến tranh là tội ác.
-
Peace is the virtue of civilization. War is its crime.

Victor Hugo

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/2/1802
Ngày mất: 22/5/1885
© 2012 Danh ngôn cuộc sống