Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hòa bình bắt đầu với một nụ ...


Hòa bình bắt đầu với một nụ cười.
-
Peace begins with a smile.

Mother Teresa

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hòa bìnhnụ cười

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Linh mục
Ngày sinh: 26/8/1910
Ngày mất: 5/9/1997
© 2012 Danh ngôn cuộc sống