Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hãy yêu thương con cái bằng trái tim, nhưng ...


Hãy yêu thương con cái bằng trái tim, nhưng hãy dạy dỗ chúng bằng bàn tay.

Ngạn ngữ Nga

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con cái

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống