Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm ...


Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi.
-
Love truth, but pardon error.

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thậtsai lầm

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống